Vyhľadávanie
-
-

 

JJ Reality, s.r.o.

Skladová 2/A

917 01 Trnava

IČO: 36 611 727

Spoločnosť zapísaná v OR SR OS Trnava, odd.: sro, vl.č.: 18670/T

 

Juraj Jarabica - riaditeľ, konateľ

+421 902 898 824

 

JUDr. Andrej Adamec - asistent riaditeľa

+421 907 500 330