Fotka JJ Reality.

O nás

JJ Reality, s. r. o. je realitnou kanceláriou pôsobiacou  najmä v okrese Trnava a susediacich okresoch ako napr. Senec, Hlohovec, Piešťany a Galanta.
Časť svojich aktivít realizujeme i v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Realitnú činnosť vykonáva od roku 2000.
Spoločnosť je členom profesijnej organizácie Národná asociáca realitných kancelárii Slovenska (NARKS) a má uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti realitnej kancelárie.

Firma pôsobí v oblastiach sprostredkovania: 

 • kúpy a predaja všetkých typov nehnuteľností
 • prenájmu rodinných domov a bytov
 • prenájmu kancelárskych, obchodných, výrobných a skladových priestorov

V rámci uvedených aktivít poskytujeme:

 • komplexné služby spojené s prevodom nehnuteľností
 • vypracovanie kúpnych zmlúv a zmlúv o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
 • zabezpečenie aktuálnych dokladov, listov vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy
 • vypracovanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
 • zabezpečenie všetkých úkonov spojených s prevodom práv na katastri nehnuteľností
 • prevody členských práv a povinností k družstevným bytom
 • zabezpečenie geometrického plánu
 • vypracovanie nájomných zmlúv
 • ocenenie majetku trhovou cenou alebo zabezpečenie znaleckého posudku o administratívnej cene nehnuteľností
 • poradenstvo v oblasti financovania zámeru prostredníctvom hypotekárnych úverov, stavebného sporenia.
 • právny servis pri prevode nehnuteľností
 • právny servis pri vybavovaní hypotekárnych úverov
 • poradenstvo a právny servis v oblastiach pozemkového práva, vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, zmien druhov pozemkov
 • inžinierska činnosť